Biskop Thor Henrik til bispevielse i Helsinki

Risto Soramies ble 4. mai viet til ny biskop for Evangelisk-Lutherska Missionsstiftet i Finland.

Avtroppende biskop Matti Väisänen foresto bispevielsen. Han ble assistert av biskop Roland Gustafsson fra Missionsprovinsen i Sverige og biskop Thor Henrik With fra Det evangelisk-lutherske stift i Norge. De deltok med skriftlesning og under forbønnen med håndspåleggelse.

Representanter for de 25 gudstjenestefellesskapene i Finland deltok, sammen med sine prester. Utsendinger fra Den lutherske kirke i Litauen, Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland, Den evangelisk lutherske kirke i England, Den evangelisk-lutherske kirke i Canada og Den lutherske kirke - Missourisynoden deltok med hilsener.

Se video fra bispevielsen her

 

Det evangelisk-lutherske stift konstituert

De fire valgmenighetene og gudstjenestefellesskapene som står under tilsyn av sin biskop Thor Henrik With, har i helgen konstituert seg som luthersk bispedømme i Norge. Det skjedde under et møte i Kautokeino lørdag 20. april, der styrene, diakonene, prestene og biskopen deltok. Stiftet tar navnet Det evangelisk-lutherske stift i Norge.

 

Begivenheten ble feiret med en godt besøkt tospråklig samisk-norsk takkegudstjeneste i Kautokeino lutherske kirke, der tolker, diakoner, prester og biskop gjorde tjeneste. Helgen ble avsluttet med kirkelunsj.

 

Timoteusfellesskapet innlemmet

På Valgmenighetene i nord sitt fellesmøte 6.-7. oktober 2012 ble Timoteusfellesskapet innlemmet som gudstjenestefelleskap. Timoteusfellesskapet står bak Timoteusmessene på Zion eldresenter i Trondheim.

Medlemskapet innebærer at Timoteusfellesskapet tas med i beslutninger om Valgmenighetenes videre utvikling, og at kirkegjengere fra Timoteusmessene er særskilt velkomne til å delta i Valgmenighetenes arrangementer.

Under Valgmenigheten i Balsfjords høymesse i Nordkjosbotn 7. oktober, der representanter for Valgmenighetene og menighetenes prester deltok, prekte pastor Torgeir Agøy fra Timoteusfellesskapet.

Thor Henrik With bispeviet

Lørdag 24. mars 2012 ble Thor Henrik With ordinert til biskop for Valgmenighetene i nord.

Bispevielsen, som fant sted i møtesalen på Fjellheim bibelskole i Tromsø, ble ledet av biskop Roland Gustafsson fra Missionsprovinsen i Sverige og Finland, mens erkebiskop Walter Obare Omwanza fra Kenya evangelisk-lutherske kirke, biskop em. Jobst Schöne fra Den selvstendige evangelisk-lutherske kirke i Tyskland og assisterende biskop Matti Väisänen fra Missionsprovinsen i Finland deltok på vegne av sine respektive kirker.

Også pastor Torgeir Agøy fra Timoteusmessene deltok i forbønnen med håndspåleggelse, sammen med de lokale prestene.

I programmet senere på dagen frambar pastor Charles Evanson en hilsen fra president Mattew Harrison i Lutheran Church - Missouri Synod i USA, og en hilsen fra biskop Mindaugas Sabutis i Den evangelisk-lutherske kirke i Litauen.

Biskop Thor Henriks preken kan du høre - external-link-new-window "Opens external link in new window">her.

 

 

Timoteusmessene feirer 10 år!

28. mai 2000 fant den første Timoteusmessen i Berg kirke i Trondheim sted. Bak denne gudstjenesteserien sto kapellan Torgeir Agøy, sokneprest em. Andreas Masvie og studentprest Thor Henrik With.

Pinsedag 2010 feiret vi at 10 år var gått siden oppstarten. Vi har hatt 88 Timoteusmesser disse årene. Fra 2008 har gudstjenestene holdt til i kapellet på Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16. Siden sokneprest Masvie flyttet, er det nå Agøy og With som er ansvarlige for messene.

Jubileet ble feiret med høytidsgudstjeneste på Pinsedag kl. 11.00 og jubileumskirkekaffe i Stuen, Tun 2 umiddelbart etterpå.