Timoteusmessene

  • formidler den kristne lære etter Bibel og bekjennelse  
  • rettleder med Guds Ord til det gode liv
  • holder gudstjeneste med rik liturgi, i kirkens tradisjon
  • innbyr til samtale om prekenen og aktuelle tema etter gudstjenesten
  • samles omtrent annenhver uke i kapellet på Zion sykehjem, Ole Hogstads vei 16, i Trondheim

Hjertelig velkommen til Timoteusfellesskapet!